ВП "Старобільський технікум ЛНАУ"
Неділя, 24.06.2018, 11:23
Меню сайту

Наше опитування
(Студентам) Скільки часу ви витрачаєте на виконання домашнього завдання?
Всього відповідей: 250

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

6   ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1 Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу в Технікумі  визначаються відповідно до законодавства України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту університету та цього Положення.

Учасниками навчально-виховного процесу в Технікумі є:

-      педагогічні працівники;

-      здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Технікумі;

-      фахівці-працівники, які залучаються до освітнього процесу за освітньо-професійними програмами.

6.2  Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Технікумі  проводять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Основні посади педагогічних працівників Технікуму:

-      викладачі;

-      методисти;

-      майстри виробничого навчання;

-      бібліотекарі;

-      зав. лабораторії.

6.2.1 Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Технікуму на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання й звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, і працюють на умовах контракту.

6.2.2 Педагогічні працівники Технікуму не рідше, ніж кожні п’ять років підлягають атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання.

Позитивне  рішення  атестаційної  комісії  може  бути підставою  для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади в порядку, встановленому законодавством.

Перелік   кваліфікаційних   категорій і педагогічних  звань  педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

6.2.3  Педагогічні працівники мають право на:

-      захист професійної честі, гідності;

-      вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

-      проведення наукової роботи;

-      індивідуальну педагогічну діяльність;

-      участь у громадському самоврядуванні;

-      користування щорічною оплачуваною відпусткою згідно із законодавством;

-      одержання державних стипендій;

-      забезпечення житлом;

-      підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і організацій,  що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законодавством та цим Положенням.  

Педагогічні працівники зобов’язані:

-      постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

-      забезпечувати високий науково-теоретичний і  методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

-      забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

-      виховувати в студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

-      готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-      додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати  в дусі свідомого громадянства, патріотизму й поваги до Конституції України;

-      захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів;

-      додержуватись законів, цього Положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку Технікуму.

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz